SAĞLIK

ŞEBEKE SUYU HAKKINDA BİLDİKLERİNİZİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİN.

KLORSİS EZBERLERİ BOZMAYA GELDİ.

Günümüzde kullanılan tüm teknolojiler, insanların faydasına olan hizmetlerin artırılması için her geçen dakika geliştiriliyor, kapsamını daha da genişletiyor. Kısacası, modern hayatın olmazsa olmazları insanlar için en temel hak olarak göze çarpıyor.

80 milyona yaklaşan nüfusumuzun en doğal hakkı ise; sağlıklı ve içilebilir bir şebeke suyu.

Şehir su şebekelerinin yanı sıra fabrikalarda, otellerde, havuz işletmelerinde kısacası akla gelen her meskende temiz suya ulaşmanın, Türkiye’de ve Dünyada eşi benzeri olmayan en sağlıklı ve kazançlı yolu ise Klorsis.

Klorsis Akıllı Klorlama Sistemleri’nden önce:

Türkiye’de tüm il ve ilçelerde kaliteli içme suyu, su ve kanalizasyon işleri müdürlükleri tarafından sağlanıyor. Su değerleri kontrol edilip, içilebilir hale getirmek için çaba gösteriliyor. Bu çalışmaların başında ise klorlama geliyor. Klorlama işlemi ise T.C. Sağlık Bakanlığı’nın içme suyu için vermiş olduğu mikrobiyolojik parametrelere göre, il ve ilçelere kurulmuş olan klor dozaj pompaları ile yapılıyor.

Şu anki sisteme göre su ve kanalizasyon müdürlüklerinin çoğu, şebeke suyu kontrolünü belirli aralıklarla gezi ekipleri aracılığı ile yapıyor. Su, fiziksel olarak elle alınarak, değerleri ölçülüyor. Bu değerlere göre de klor dozaj pompalarının “saat/litre”de aktaracağı klor miktarı ayarlanıyor.

Dolayısıyla ister bir ilçenin ya da ister 5 yıldızlı bir otelin deposu olsun, klor seviyesi düşükse, bunu önceden bilebilme şansı olmuyor. Yerinde ölçüm yapılsa dahi, aradan geçen zaman sebebiyle suyun köylere klorsuz halde verilme riski bulunuyor. Bu da hızla gelişen mikroorganizmalar sebebiyle çeşitli sağlık sorunlarına yol açmakta.

Suyumuz insan kaynaklı hatalardan uzak, anında müdahale edilebilen, tertemiz bir su olsun!

Klorsis, aktif olduğu andan itibaren şebeke suyundaki klor ve Ph değerlerini ölçer. Yazılımı sayesinde dozaj pompalarına eşzamanlı olarak bağlanır. Böylece ani değer değişikliklerinde bölgeye giderek dozaj pompalarını ayarlayacak olan ekipten çok daha hızlı davranır, geri dönüşü olmayacak olumsuzlukların önüne geçer.